Керү
Парольне алмаштырырга
Парольне алмаштырырга

Парольне онытсагыз, E-Mail адресыгызны кертегез. Парольне алмаштыру өчен кирәкле мәгълүмат E-Mail адресына җибәреләчәк.

Шәхси кабинетка керү
Техник ярдәм күрсәтүгә хәбәр җибәрү
Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта

Ачык тыңлаулар

Ачык тыңлаулар казанлылар катнашында җирле әһәмияттәге мәсьәләләр буенча муниципаль хокукый актлар проектлары турында фикер алышу, документлар проектлары буенча тәкъдимнәр һәм искәрмәләр әзерләү, шулай ук законнарда каралган аерым мәсьәләләр буенча халык фикерен ачыклау өчен үткәрелә.

Ачык тыңлауларга түбәндәгеләр чыгарыла:

1) Казан уставы проекты, шулай ук гамәлдәге уставка үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты;

2) Казан бюджеты һәм аның үтәлеше турында хисап проекты;

3) Казанның социаль-икътисади үсеше стратегиясе проекты, шулай ук социаль-икътисади үсеш стратегиясенә үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый акт проекты;

4) җылылык белән тәэмин итү схемаларының проектлары (җылылык белән тәэмин итүнең актуальләштерелгән схемалары проектлары);

5) Казанны үзгәртеп кору, шәһәр һәм аның районнары чикләрен үзгәртү турындагы мәсьәләләр;

6) территорияне төзекләндерү кагыйдәләре проектлары, территорияне төзекләндерү кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында муниципаль хокукый актлар проектлары.

Ачык тыңлаулар билгеләү турындагы карарлар муниципаль хокукый актларны һәм башка хокукый мәгълүматны бастырып чыгару өчен каралган бүлектә урнаштырыла.

 • Ачык тыңлаулар үткәрү процедурасын аңлату
  • Ачык тыңлаулар Казан шәһәрендә 2018 елның 6-нчы июнендә чыккан 7-27 номерлы ачык һәм җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә (Казан шәһәр Думасының 2018 елның 29-нчы октябрендә чыккан 17-29 номерлы карары белән кертелгән үзгәрешләр белән) нигезендә үткәрелә.
 • Ачык тыңлауларда катнашучылар
  • Ачык тыңлаулар үткәрү датасына кадәр җиде көннән дә соңга калмыйча язма гаризалар биргән затлар ачык тыңлауларда  үз тәкъдимнәрен дәлилләү өчен чыгыш ясау хокукы белән катнаша.

  • Ачык тыңлауларда халык алдында чыгыш ясау хокукыннан башка шәһәрнең барлык кызыксынган кешеләре катнаша ала.
  • Халык инициативасы буенча ачык тыңлаулар үткәргән очракта, мәҗбүри рәвештә гражданнарның инициатив төркеменең вәкаләтле вәкилләре чакырыла.

 • Ачык тыңлаулар башлану турында белдерү
  • Халык яисә шәһәр Думасы инициативасы буенча үткәрелә торган ачык тыңлаулар шәһәр Думасы тарафыннан билгеләнә, Казан шәһәре Мэры инициативасы буенча үткәрелә торган ачык тыңлаулар – Казан шәһәре Мэры тарафыннан.

  • Шәһәр Думасы карары, Казан шәһәре Мэрының ачык тыңлауларны билгеләп кую турындагы карары (әгәр законнарда һәм Казан шәһәрендә ачык һәм җәмәгать фикер алышуларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмәдә башка срок билгеләнмәгән булса) ачык тыңлаулар үткәрү датасына 15 көннән дә соңга калмыйча һәм рәсми басылып чыкканнан соң бер көннән дә соңга калмыйча, шәһәрнең җирле үзидарә органнарының www.kzn.ru рәсми порталында урнаштырыла.
 • Ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе
  • Ачык тыңлауларда катнашучылар фикер алышына торган мәсьәләләргә кагылышлы үз тәкъдимнәрен һәм искәрмәләрен алдан да, ачык тыңлаулар үткәрү көнендә дә тапшырырга хокуклы. Барлык кисәтүләр һәм тәкъдимнәр язмача (физик затлар өчен фамилия, исем, әтисенең исеме (булса), эшкә урнашуы (булса), яшәү (теркәлү) адресы, юридик затлар өчен – тиешле документ, юридик затның атамасы һәм адресы белән расланган юридик затның вәкаләтле вәкиле турында белешмәләр күрсәтеп) тапшырыла һәм ачык тыңлаулар беркетмәсенә беркетелеп бирелә.

   Ачык тыңлаулар җыелышлар формасында үткәрелә.

   Халык алдында тыңлаулар рәислек итүченең кереш сүзе белән ачыла, ул анда катнашучыларга фикер алышына торган мәсьәләнең асылы, ачык тыңлаулар үткәрү тәртибе турында хәбәр итә. Беркетмәне рәсмиләштерү, кергән тәкъдимнәрне, искәрмәләрне исәпкә алу өчен, рәислек итүченең тәкъдиме буенча ачык тыңлаулар секретариаты сайланырга мөмкин.

   Чыгышларның эзлеклелеге һәм вакыты, карала торган мәсьәләнең эчтәлеген, ачык тыңлауларда катнашу өчен кергән язма гаризаларның санын исәпкә алып, ачык тыңлаулар уздыру регламенты белән, чыгыш ясау хокукы һәм башка мәсьәләләр белән билгеләнә.

   Ачык тыңлауларда катнашучылар чыгыш ясаганнан соң чыгыш ясаучыларга рәислек итүченең рөхсәте белән сораулар бирергә хокуклы.

   Рәислек итүче ачык тыңлауларда тәнәфес игълан ителүе турында һәм аларны башка вакытта дәвам итү турында карар кабул итәргә хокуклы.

   Чыгышлардан соң рәислек итүче, кирәк булганда, ачык тыңлаулар барышында әйтелгән тәкъдимнәрне, искәрмәләрне ачыклау өчен, ачык тыңлаулар секретариаты җитәкчесенә сүз бирә ала.
 • Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре
  • Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча беркетмә әзерләү һәм рәсмиләштерү, ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә әзерләү һәм бастырып чыгару гамәлгә ашырыла. Ачык тыңлаулар нәтиҗәләре турында бәяләмә www.kzn.ru рәсми порталында басылып чыгарга һәм урнаштырылырга тиеш.

   Казан уставы, Казан бюджеты, шәһәрнең социаль-икътисади үсеш стратегиясе проектлары, шәһәрне үзгәртү һәм аның чикләрен үзгәртү мәсьәләләре буенча ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр шәһәр Думасы материалларында саклана.

   Җылылык белән тәэмин итү схемалары һәм территорияләрне төзекләндерү кагыйдәләре проектлары буенча ачык тыңлаулар нәтиҗәләре буенча бәяләмәләр ачык тыңлауларны оештыручының материалларында саклана.